Leed Sertifikası-Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi

LEED Sertifikası Nedir?

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi sertifikası Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen bir çevre dostu bina değerlendirme sistemidir. 1998 yılından itibaren verilmekte olan sertifika, dünyanın birçok ülkesi tarafından kabul edilmiş bir sürdürebilirlik standardıdır ve kamu binaları için zorunlu hale getirilmiştir.

LEED sertifikası alabilmek için projelerin USGBC'ye kaydının yapılması ve hedeflenen krediler için belirli standartların sağlanması gerekmektedir.

Bir binanın LEED Sertifikası alabilmesi için 5 ana başlık altında incelenir;

 • Sürdürülebilir alanlar (14 puan),
 • Su kullanımında etkinlik (5 puan),
 • Enerji ve atmosfer (17 puan),
 • İç mekan ve hava kalitesi (15 puan),
 • Malzeme ve kaynaklar (13 puan),

LEED Sertifikası Amaçları

 • Bütün binanın tasarımında çevre dostu olmayı desteklemek,
 • Bina endüstrisinde çevre dostu olmak konusunda liderlik yapmak,
 • Çevre dostu olma rekabetini arttırmak,
 • Tüketiciyi çevre dostu ürünlerin seçiminde bilinçlendirmek,
 • Yeşil bina sayısını çoğaltmak.

Sertifika Sistemi


Binalar 4 ayrı alanda sertifika alabilirler;

 • Sertifika (26-32 puan)
 • Gümüş (33-38 puan)
 • Altın (39-51 puan)
 • Platin (52-69 puan)

Leed sertifikası ABD'de USGBC'ye yapılan başvuru üzerine sadece USGBC tarafından verilir.
Daha fazla bilgi için www.usgbc.org